PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

banerMOZART-ogolnie

Organizując Festiwal, chcemy zachęcić do szerszej obecności w Szkołach Muzycznych muzyki kameralnej, ponieważ jest to bardzo ciekawy i szalenie edukacyjny sposób oswajania dzieci i młodzieży z instrumentami oraz świetna nauka pracy w zespole.
Główna ideą Festiwalu jest edukacja muzyczna dzieci i młodzież poprzez zabawę oraz promocja muzyki kameralnej jako formy bardzo przystępnej dla młodych wykonawców i słuchaczy. U nas osiągniecie sukcesu jest w zasięgu każdego wykonawcy z wyobraźnią, z pomysłem na własny wizerunek artystyczny, z niezwykłymi talentami, z poczuciem humoru, a za wzór do naśladowania służą genialny W.A. Mozart i artyści z „Grupy MoCarta”.
Jury przyznaje tylko jedno Grand Prix, a pozostałe nagrody są równorzędne, dlatego na naszym Festiwalu wygrywają wszyscy!
Grajmy zatem o wspólny sukces w stylu Mozarta i Grupy MoCarta!
Serdecznie zapraszamy!