PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

WERBLISTA-ogolnie

W dniu 28 kwietnia 2018 r. odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny „ Mały Werblista” dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I stopnia.
Impreza jest formą bezpiecznej rywalizacji między najmłodszymi artystami, a także sposobem propagowania muzyki perkusyjnej wśród dzieci i młodzieży.
Jest to impreza cykliczna organizowana co dwa lata o kilkunastoletniej tradycji i charakterze rozwojowym, mająca swoje stałe miejsce w świadomości edukacyjnej polskiego środowiska perkusyjnego.