PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Już w pierwszym roku wzięło w nim udział 47 pierwszoklasistów. Zamysłem organizatora była chęć docenienia wkładu pracy i zaangażowania dzieci na początku edukacji muzycznej, a przez to zachęcenie do dalszej nauki i rozwijanie umiejętności w grze na wybranym instrumencie.