PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej już, V. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentalnego: „I Pierwszak może być mistrzem”, który odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2021 roku.

Już w pierwszym roku wzięło w nim udział 47 pierwszoklasistów. Zamysłem organizatora była chęć docenienia wkładu pracy i zaangażowania dzieci na początku edukacji muzycznej, a przez to zachęcenie do dalszej nauki i rozwijanie umiejętności w grze na wybranym instrumencie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz zapoznać się z regulaminem poniżej.