PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Zapraszamy do udziału w XXV Regionalnym Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha, który odbędzie się 10 lutego 2023 roku.

Poniżej załączniki do Regulaminu konkursu oraz Karta zgłoszenia.


baner-BACH-ogolnieOd roku 1998 z inicjatywy Jolanty Sienkiewicz-Bobotek pedagoga PSM I st. nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie, kierownika sekcji fortepianu, odbywa się rokrocznie Regionalny Konkurs im. J. S. Bacha. Do jury konkursu powoływani są znakomici pianiści i pedagodzy, między innymi prof. Anna Radziwonowicz, prof. Krystyna Borucińska, prof. Maria Zubelewicz, mgr Maria Krawczyk, mgr Ewa Bogucka. Dotychczas odbyły się 22 edycje konkursu, w którym corocznie bierze udział ok. 50 uczestników. Program konkursu obejmuje utwory wyłącznie Jana Sebastiana Bacha i skierowany jest do uczniów II, III, IV i V klasy cyklu 6-letniego klasy fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia. Dla pianistów twórczość tego kompozytora stanowi podstawowy element rozwoju gry polifonicznej. Z twórczością J. S. Bacha pianiści obcują od początku nauki do ukończenia studiów. Konkurs daje uczestnikom możliwości zmierzenia się z kunsztem polifonii. Spotkanie młodych pianistów jest również miejscem wymiany doświadczeń dla pedagogów Szkół Muzycznych I stopnia. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością w tak Warszawie, jak i całym regionie.

Obecnie opiekę merytoryczno-organizacyjną sprawują J. S. Bobotek i M. Pernach.

Młodzi adepci pianistyki urzekają swą gra, a duch J. S. Bacha czasami w cielesnej powłoce, snuje się po korytarzach szkoły.