PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

PO UŻYCZENIE INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH NALEŻY ZGŁOSIĆ
SIĘ DO KSIĘGOWOŚCI NA PARTERZE W DNI:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK I CZWARTEK
W GODZINACH 11:00 – 17:00.


NR. KONTA RADY RODZICÓW: 26 1020 1169 0000 8102 0011 2763
02-582 Warszawa, Ul. Wiktorska 73


FUNDACJA IM. KAROLA KURPIŃSKIEGO

nr rachunku:

22 1600 1462 1878 9880 6000 0001

Regulamin przebywania w szkole 2020-2021 (19.10) (130 KB, PDF)

Godziny przyjęć interesantów: sekretariat, administracja, biblioteka (182 KB, PDF)

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły (312 KB, PDF)

Załącznik do oświadczenia o odbiorze dziecka (56 KB, PDF)

Zasady przebywania uczniów (56 KB, PDF)

Regulamin użyczania i korzystania z instrumentów szkolnych (753 KB, PDF)