PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju kontakt z sekretariatem Szkoły wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

W sprawach pilnych z dyrektorem Szkoły kontaktujemy się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.