PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

 SPRAWDŹ Komunikaty CEA.

W ważnych sprawach można telefonować pod nr 516-106-916 lub pisać na adres sekretariat@kurpinski.edu.pl