PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Odbiór świadectw uczniów kończących szkołę odbędzie się 26 czerwca 2020 od godz.14.00 do godziny 18.00 w sekretariacie szkoły.

Wypełnione ankiety uczniowie zostawiają w szatni.

Świadectwa klas I-V c. 6-letniego, I-III c. 4-letniego będą do odbioru w dniach 24-28 sierpnia w sekretariacie szkoły.