PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Szkoła umożliwia korzystanie z instrumentarium.

Wszelkie formalności z tym związane można dopełnić w obecności nauczyciela instrumentu głównego w dniach 16, 17, 18 września w godzinach 15:00-19:00.