PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Lekcje z zajęć teoretycznych – kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne – rozpoczynają się 07. 09. 2020 r. według planu umieszczonego w gablocie w holu nr 1 Szkoły.