PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

UWAGA ORKIESTRA!

Nastąpiła zmiana godzin orkiestry. Na prośbę rodziców zajęcia wszystkich grup zostały przesunięte o pół godziny.

I GRUPA 16:30-17:30

II GRUPA 17:45-18:45

III GRUPA 19:00-20:00

 

Dyrekcja Szkoły