PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Zapraszamy dzieci w wieku 6-8 lat do udziału w kursie umuzykalniającym, który odbywać się będzie w środy w godzinach:

15:00 – grupa dzieci 6-letnich (sala nr 8)

16:00 i 17:00 – grupa dzieci 7- i 8-letnich (sala nr 7)

 

Pierwsze zajęcia 16.09.2020.