PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej

należy dostarczyć do szkoły

do dnia 25 września 2020 roku.

 

Niezłożenie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z nauki.

 

Uczniowie przyjęci na instrument dęty

dodatkowo

dostarczają zaświadczenie

o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.