PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

uczniów klas harfy Szkół Muzycznych I i II st.

o zasięgu ogólnopolskim

odbędą się

w PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 73

w dniach 9 i 10 marca 2020 r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną
(Word – wersja edytowalna)

(karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA)

na adres konkurs@kurpinski.edu.pl z dopiskiem w temacie: Przesłuchania CEA

do 10 lutego 2020 r.

Harmonogram przesłuchań zostanie wysłany do szkół po 18.02.2020 r.