PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie
Komunikat Dyrekcji szkoły – zdalne nauczanie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 r. przystąpiliśmy do organizacji zajęć na odległość. Nauczanie zdalne będzie odbywać się według planów dostosowanych do możliwości technicznych i poziomu zaawansowania informatycznego nauczycieli, uczniów i rodziców, w ustalonych z rodzicami terminach i formach.  Część nauczycieli naszej szkoły już realizuje zajęcia poprzez komunikatory uzgodnione z rodzicami i taka forma będzie dalej kontynuowana. Zdajemy sobie sprawę, że jest to i dla Was Rodzice i dla Nas Nauczycieli trudny czas ze względu na troskę o zdrowie najbliższych i równocześnie organizację pracy. Dlatego weryfikować będziemy na bieżąco wymagania edukacyjne dostosowując je do możliwości technicznych i warunków rodzinnych uczniów i nie zarzucać nadmierną ilością materiałów i treści, a skupiać się na systematycznym kontakcie z danym przedmiotem. Dzięki wzajemnemu wsparciu i życzliwej współpracy przetrwamy ten czas.

Termomodernizacja

Informujemy, iż szkoła nasza bierze udział w programie „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji”

Wszelkie informacje znajdą państwo na stronach:

MKiDN

oraz

CEA

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup fortepianu firmy Kawai RX-7. Fortepian znajduje się w Sali Koncertowej Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup wibrafonu firmy Adams model VAAT30 Traveller Silver. Wibrafon znajduje się w Sali nr 16 naszej Szkoły.