PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie
UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej

należy dostarczyć do szkoły

do dnia 25 września 2020 roku.

 

Niezłożenie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z nauki.

 

Uczniowie przyjęci na instrument dęty

dodatkowo

dostarczają zaświadczenie

o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.

Ważne!!!

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju kontakt z sekretariatem Szkoły wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

W sprawach pilnych z dyrektorem Szkoły kontaktujemy się telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu.

Odbiór świadectw

Świadectwa klas I-V c. 6-letniego, I-III c. 4-letniego będą do odbioru w dniach 24-28 sierpnia w sekretariacie szkoły w godzinach 15:00-17:30.

Świadectwa są wydawane indywidualnie wyłącznie uczniom lub ich rodzicom.

Uczniowie/Rodzice:

1. Wchodząc do szkoły, są zobowiązani do zakrycia nosa i ust,

2. Czekając na wejście do szkoły, zachowują dystans min. 2 m od poprzedniej osoby,

3. Wchodzą do szkoły pojedynczo,

4. Dezynfekują ręce płynem z dozownika przy drzwiach szkoły,

Osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną COVID-19 lub mają objawy infekcji proszone są o telefon do sekretariatu szkoły celem ustalenia zmiany terminu odbioru świadectwa.

Ważne!!!

Odbiór świadectw uczniów kończących szkołę odbędzie się 26 czerwca 2020 od godz.14.00 do godziny 18.00 w sekretariacie szkoły.

Wypełnione ankiety uczniowie zostawiają w szatni.

Świadectwa klas I-V c. 6-letniego, I-III c. 4-letniego będą do odbioru w dniach 24-28 sierpnia w sekretariacie szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup fortepianu firmy Kawai RX-7. Fortepian znajduje się w Sali Koncertowej Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup wibrafonu firmy Adams model VAAT30 Traveller Silver. Wibrafon znajduje się w Sali nr 16 naszej Szkoły.