PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Świadectwa klas I-V c. 6-letniego, I-III c. 4-letniego będą do odbioru w dniach 24-28 sierpnia w sekretariacie szkoły w godzinach 15:00-17:30.

Świadectwa są wydawane indywidualnie wyłącznie uczniom lub ich rodzicom.

Uczniowie/Rodzice:

1. Wchodząc do szkoły, są zobowiązani do zakrycia nosa i ust,

2. Czekając na wejście do szkoły, zachowują dystans min. 2 m od poprzedniej osoby,

3. Wchodzą do szkoły pojedynczo,

4. Dezynfekują ręce płynem z dozownika przy drzwiach szkoły,

Osoby, które miały kontakt z osobą zarażoną COVID-19 lub mają objawy infekcji proszone są o telefon do sekretariatu szkoły celem ustalenia zmiany terminu odbioru świadectwa.