PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Informator dla rodziców 2020-2021 (PDF)

Wniosek o przyjęcie kandydata 2020-2021 (PDF)

Komunikat !!!

Składanie wniosków przedłużone do 30 maja 2020 r.

SZKOŁY ZAMKNIĘTE do 24 maja 2020 r. SPRAWDŹ Komunikat CEA.  

W ważnych sprawach można telefonować pod nr 516-106-916 lub pisać na adres sekretariat@kurpinski.edu.pl

 

ZARZĄDZENIE nr 6/2020
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7.II.2020 r.
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi
(PDF)

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).