PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020 r. – zajęcia odwołane.