PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

2008