PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Decyzją Dyrektora Szkoły dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 będą: 31.10.2020, 02.11.2020, 02.01.2021, 04.01.2021, 05.01.2021, 31.03.2021.