PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej

uczniów klas harfy Szkół Muzycznych I i II st.

o zasięgu ogólnopolskim

odbędą się

w PSM I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 73

w dniach 03-04 grudnia 2018 r.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną (w Word , wersja edytowalna )

(karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej CEA

na adres konkurs@kurpinski.edu.pl

z dopiskiem w temacie: Przesłuchania CEA

do dnia 05 listopada 2018 r.