PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców jest dobrowolne.Wysokość składek jest ustalana i deklarowana przez rodziców indywidualnie na Walnym Zebraniu.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto:

Nr konta: 26 1020 1169 0000 8102 0011 2763
02-582 Warszawa, Ul. Wiktorska 73

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Rada Rodziców”, z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz nazwa klasy.

Wpłat można dokonywać również osobiście w sekretariacie szkoły.

Skład Rady Rodziców

Anna Cajsel
Mariusz Cuch
Joanna Gontarz – przewodnicząca RR
Piotr Klepaczko
Elżbieta Kolasińska
Marcin Konik
Jacek Paczuski – wiceprzewodniczący RR
Piotr Sołtan – sekretarz RR
Agnieszka Spóz-Parol – skarbnik RR

Kontakt:

radarodzicow@kurpinski.edu.pl

Regulamin Rady Rodziców