PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

baner-BACH-ogolnieOd roku 1998 z inicjatywy Jolanty Sienkiewicz-Bobotek pedagoga PSM I st. nr 4 im. K.Kurpińskiego w Warszawie, kierownika sekcji fortepianu, odbywa się rokrocznie Regionalny Konkurs im. J.S.Bacha. Do jury konkursu powoływani są znakomici pianiści i pedagodzy, między innymi prof. Anna Radziwonowicz, prof. Krystyna Borucińska, prof. Maria Zubelewicz, mgr Maria Krawczyk, mgr Ewa Bogucka. Dotychczas odbyło się 20 edycji konkursu, w którym corocznie bierze udział ok. 50 uczestników. Program konkursu obejmuje utwory wyłącznie Jana Sebastiana Bacha i skierowany jest do uczniów II, III, IV i V klasy cyklu VI letniego klasy fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia. Dla pianistów twórczość tego kompozytora stanowi podstawowy element rozwoju gry polifonicznej. Z twórczością J.S.Bacha pianiści obcują od początku nauki do ukończenia studiów. Konkurs daje uczestnikom możliwości zmierzenia się z kunsztem polifonii. Spotkanie młodych pianistów jest również miejscem wymiany doświadczeń dla pedagogów Szkół Muzycznych I stopnia. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością w tak Warszawie jak i całym regionie.

Obecnie opiekę merytoryczno-organizacyjną sprawują J.S.Bobotek i M.Pernach.

Młodzi adepci pianistyki urzekają swą gra, a duch J.S.Bacha czasami w cielesnej powłoce, snuje się po korytarzach szkoły.

Wyniki XXI Regionalnego Konkursu Fortepianowego im. J.S. Bacha 2019

Harmonogram XXI Regionalnego Konkursu Fortepianowego im. J. S. Bacha 2019

REGULAMIN XXI Regionalnego Konkursu Fortepianowego im. J.S. Bacha 2019

karta zgłoszenia

obowiązkowy załącznik do karty zgłoszenia

 

archiwum

Wyniki XX Regionalnego Konkursu Fortepianowego im. J.S.Bacha

Wyniki XIX Regionalnego Konkursu Fortepianowego im. J.S.Bacha

Wyniki XVIII Konkursu Fortepianowego im.J.S.Bacha