PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Rekrutacja

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty  należy składać osobiście  w sekretariacie szkoły

w dniach od 27.II.2017 do17.III.2017

w godzinach od 11.30 do 17.30 ( od  poniedziałku do piątku)

Badanie  predyspozycji do kształcenia w szkole muzycznej odbędzie się w terminach:

1)   3. 04. 2017 – 7. 04. 2017– sprawdzenie predyspozycji słuchowych

dokładny termin (dzień i godzina) podany zostanie  w dniu złożenia dokumentów w sekretariacie

19 kwietnia 2017 r (środa)

na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona  lista z terminem sprawdzania predyspozycji (przypisanym indywidualnie   dla każdego dziecka)

2)   24. 04. 2017 – 28. 04. 2017  – sprawdzenie predyspozycji do gry na instrumencie

Obydwa terminy obowiązują  wszystkich kandydatów

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup fortepianu firmy Kawai RX-7. Fortepian znajduje się w Sali Koncertowej Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup wibrafonu firmy Adams model VAAT30 Traveller Silver. Wibrafon znajduje się w Sali nr 16 naszej Szkoły.