PSM I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie

Uwaga !!!

Wręczenie świadectw uczniom  kończącym  szkołę

odbędzie  się 21 czerwca o godz. 17:00

Zakończenie roku 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolenie 2016/2017

dla klas I-V C. 6-let i I-III C.4-let

odbędzie się 23 czerwca 2017 rpiątek

o godzinie 17:00

Znalezione obrazy dla zapytania zakończenie roku szkolnego 2017 datana wesoło

 

Informacje dot. przesłuchań na 2017 rok

INFORMACJI O PRZEBIEGU PRZESŁUCHAŃ
RODZICOM / OPIEKUNOM KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY
UDZIELA TYLKO : DYREKTOR SZKOŁY ORAZ WICEDYREKTOR SZKOŁY
SPOTKANIE Z DYREKCJĄ
ODBĘDZIE SIĘ 24 MAJA W GODZ. 14,00-20,00
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ NIEZAKWALIFIKOWANYCH
DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ
5 MAJA 2017 (PIĄTEK) PO GODZ. 18,00
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PSM I ST. NR 4 IM. K. KURPIŃSKIEGO
ZOSTANIE WYWIESZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ
11 MAJA 2017 (CZWARTEK) PO GODZ. 18,00

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup fortepianu firmy Kawai RX-7. Fortepian znajduje się w Sali Koncertowej Szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 4 im. Karola Kurpińskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowała zakup wibrafonu firmy Adams model VAAT30 Traveller Silver. Wibrafon znajduje się w Sali nr 16 naszej Szkoły.